Selasa, 20 November 2012

Ciri ciri negara berkembang faktor ekonomi

Ciri ciri negara berkembang faktor ekonomi :
1. pertanian dan perikanan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya
2. pada umumnya aktifitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional
3. perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi berdasarkan pengalaman yang lamban
4. pendapatan relatif rendah
5. sangat tergantung pada alam

Ciri-ciri negara berkembang faktor kependudukan

Ciri-ciri negara berkembang faktor kependudukan :
1. pendidikan penduduknya rata rata rendah
2. sifat penduduk kurang mandiri
3. Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi
4. angka harapan hidup rendah
5. intensitas mobilitas rendah

Ciri-ciri negara maju faktor ekonomi

Ciri-ciri negara maju faktor ekonomi :
1. Tingkat inflasi yang rendah
2. Usia Harapan Hidup Tinggi
3. Aktifitas perekonomian menggunakan sarana dan prasarana yang modern
4. mayoritas pekerjaan dibidang industri dan jasa

Ciri-ciri negara maju faktor kependudukan

Ciri-ciri negara maju Faktor Kependudukan :
1. memiliki tekhnologi yang canggih
2. usia harapan hidup yang tinggi
3. angka kelahiran rendah
4. tingkat kemiskinan rendah
5. pertumbuhan penduduk rendah